Uppdaterat CV

Tagit lite tid till att uppdatera CV och lagt till fler uppdrag.