Bild och Film från Teater

Ovan har jag samlat lite bilder från olika uppsättningar där jag spelat.

Pictures and Movies from Theater

Above I have collected a few pictures from different plays where I have played.